Cankurtaran Kursu

Cankurtaran Kursu

CANKURTARAN NEDİR?

Ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım tekniklerini uygulayan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belgelendirilmiş kişidir.

BRONZ CANKURTARAN

Havuzlarda ve su parklarında güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi ifade eder.

Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

» 18 yaşını doldurmuş olmak,
» En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
» Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek (Ek cümle:12/5/2016 -Tal/4. Md.) (Engelli olup da Federasyonun Sağlık Kurulunca hazırlanan rehberde belirtilen engeliyle ilgili dal uzman (Federasyon Sağlık Kurulu)hekiminden, yine rehberde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek sağlık açısından uygunluk raporu alındığı takdirde, cankurtaranlık veya cankurtaran eğitmenliği için başvurulabilir),

Bronz Cankurtaran aşağıdaki yeterliliklerin hepsini sağlamak zorundadır. Bu beceriler maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanılmadan uygulanacaktır.

Beceriler:
a) En az 180 cm derinlikten 3-5 kg ağırlığında bir cisim çıkarabilme
b) Tek nefes ile (apnea) 10 metre mesafeyi sualtından yüzebilmek
c) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan ve herhangi bir yere tutunmadan yüzebilmek
ç) 50 metre kurtarma parkuru: Kurtarma atlayışı tekniği ile suya atlamak ve kurtarma yüzmesi tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra, en az 180 cm derinlikten kurtarma mankenini dipten çıkarıp 25 metre su üstünde taşıyarak başlangıç noktasında dibe bırakıp, sudan çıkmak (Bu parkur en geç iki dakikada tamamlanmalıdır.)
d) El-kol kullanmadan bir dakika süre ile baş su üstünde, eller havada ve dikey pozisyonda kalabilmek. (Bu beceride adayın ayakları yere basmamalı ve herhangi bir yardım almamalıdır.)

GÜMÜŞ CANKURTARAN

Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi ifade eder.

Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

» 18 yaşını doldurmuş olmak,
» En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
» Bronz cankurtaran belgesine sahip olmak,
» Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.

Gümüş Cankurtaran aşağıdaki yeterliliklerin hepsini sağlamak zorundadır. Aşağıdaki beceriler (e bendi hariç olmak üzere) maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanılmadan uygulanacaktır.

Beceriler:
a) En az 180 cm derinlikten 3-5 kg ağırlığında bir cisim çıkarabilme
b) Tek nefes ile (apnea) 20 metre mesafeyi sualtından yüzebilmek
c) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan ve herhangi bir yere tutunmadan yüzebilmek
ç) 50 metre kurtarma parkuru: Kurtarma atlayışı, tekniği ile suya atlamak ve kurtarma yüzmesi tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra, en az 180 cm derinlikten kurtarma mankenini dipten çıkarıp 25 metre su üstünde taşıyarak başlangıç noktasına sudan çıkmak (Bu parkur en geç iki dakikada tamamlanmalıdır.)
d) 200 metre koşu, 200 metre yüzme, 200 metre koşu testini en geç sekiz dakikada tamamlayabilmek (Koş-Yüz-Koş parkuru)
e) 1000 metre ABC ekipmanları ile yüzerlik sağlayan herhangi bir yardımcı malzeme olmadan su üstünde yüzme.

ALTIN CANKURTARAN

Açık deniz, göl, doğal ve yapay iç sular ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi ifade eder.

Altın cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar:

» 19 yaşını doldurmuş olmak,
» En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
» Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
» Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak,
» Federasyonun en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
» En az 6 ay gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

Altın cankurtaran kursiyerine önce aşağıdaki beceriler yaptırılacak olup başarılı olması halinde eğitimine devam edilecektir.

Beceriler:
a) Dipten 3-5 kg ağırlık çıkarabilme (300-500 cm)
b) Tek nefes (apnea) ile 25 metre mesafeyi sualtından yüzebilmek
c) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan yüzebilmek
ç) 75 metre kurtarma parkuru: Su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtı yüzerek, karşı duvara dokunup, su üstüne çıkmak. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzmek. Mesafe bitiminde dibe dalıp kurtarma mankenini taşıyarak su üstüne çıkartmak. Su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve bekleme yapmadan mankeni 25 metre taşımak. 25 metre bitiminde manken ile kulvara dokunmak. Bu parkuru en fazla 2dk içerisinde tamamlamak.
d) 300 metre su üstü yüzmesi; 100 metre serbest teknik, 100 metre kurbağalama tekniği, 100 metre eller havada sırtüstü tekniği ile kesintisiz herhangi bir yere tutunmadan ve beklemenden yüzülecektir.
e) Sualtında donanımlı dalış ekipmanı ile açık suda tek rota üzerinde gidiş dönüş olarak en fazla 10 dakika pusula kullanımı
f) Donanımlı dalış ekipmanı ile maksimum 300cm-500cm derinlikten baygın dalıcı çıkarma ve 20 metre su üstünde taşım

Cankurtaran Olmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

0 Comments

Add Your Comment: